1-ELEMENTOWE PRZYSTAWNE
TYP
Ilość
stopni
wys.
całkowita
waga
kg
VHR 1x7
7
195 cm
2,90
VHR 1x8 *
8
221 cm
3,20
VHR 1x9
9
247 cm
3,60
VHR 1x10 *
10
273 cm
4,00
VHR 1x11
11
299 cm
4,40
VHR 1x12 *
12
325 cm
4,80
VHR 1x13
13
352 cm
5,20
VHR 1x14 *
14
377 cm
5,60
VHR 1x15
15
405 cm
8,20
VHR 1x16
16
431 cm
8,60
VHR 1x17
17
457 cm
9,20
VHR 1x18 *
18
483 cm
11,50
2-ELEMENTOWE PRZYSTAWNO-ROZSTAWNE
TYP
Ilość
stopni
wysokość w cm
waga
kg
A
L
H
VHR 2x7
2x7
299
195
168
9,30
VHR 2x8 *
2x8
351
221
193
10,10
VHR 2x9
2x9
403
247
217
10,90
VHR 2x10 *
2x10
455
273
241
11,50
VHR 2x11
2x11
507
299
266
12,50
VHR 2x12 *
2x12
533
325
290
13,00
VHR 2x13
2x13
585
352
315
14,00
VHR 2x14 *
2x14
637
377
339
14,50
VHR 2x15 *
2x15
691
405
363
20,00
VHR 2x16
2x16
743
430
388
21,00
VHR 2x17 *
2x17
795
455
412
22,00
VHR 2x18
2x18
847
483
437
VHR 2x19
2x19
899
509
461
VHR 2x20
2x20
961
535
458
3-ELEMENTOWE PRZYSTAWNO-ROZSTAWNE
TYP
Ilość
stopni
wysokość w cm
waga
kg
A
L
H
VHR 3x7 *
3x7
403
292
243
13,00
VHR 3x8 *
3x8
481
351
292
14,50
VHR 3x9 *
3x9
533
403
341
16,00
VHR 3x10 *
3x10
611
455
389
17,00
VHR 3X11 *
3x11
663
481
438
18,00
VHR 3x12
3x12
743
535
487
26,00
VHR 3x13 *
3x13
821
587
536
28,00
VHR 3x14 *
3x14
899
639
613
34,00
VHR 3x15 *
3x15
977
691
664
36,00